Vårt tilbud 

Tilbudet vårt omfatter følgende tjenester:

 • korrosjonsbeskyttende maling av stålkonstruksjoner (maling av stål)
 • brannbeskyttende maling av stålkonstruksjoner
 • lakkering av trekonstruksjoner (lakkering av trevirke)
 • brannbeskyttende lakkering av stålkonstruksjoner
 • sandblåsing av stålkonstruksjoner
 • arbeid i høyden (maling, montering)
 • brannsikring av gjennomføringer
 • brannsikring av ekspansjonsskjøt
 • brannsikring av offentlige bygninger
 • brannimpregnering av tekstiler 
 • tjenester innenfor brannimpregnering 
 • maling av haller og produksjonsapparater
 • maling av industrielle konstruksjoner
 • maling av industribygg
 • maling av lagre
 • maling av tanker og siloer
 • maling av betonggulv
 • maling av himlinger
 • maling av metall himlinger
 • maling av dekker
 • og mye mer.
stålkonstruksjoner

Brannsikring og korrosjonssikring av stålkonstruksjoner

Vi utfører brannbeskyttende maling av stålkonstruksjoner på byggeplassen. Til dette arbeidet bruker vi maling av den høyeste kvalitet: Steelguard, Flame Stal, Akzo Nobel Sigma Coatings og mange andre.

Vi utfører brannsikring av konstruksjoner i klasser R 30, R60, R90, R120 og R240 (brannhemmende plater).

Vi har gyldige sertifikater utstedt av malingsprodusenter som er nødvendige til å kunne utføre slike arbeider. Vi utarbeider de nødvendige rapporter som er anerkjent av Brannvesenet. Vi gir flerårige garantier på våre tjenester.

Dessuten samarbeider vi med andre selskaper som spesialiserer seg inennfor brannsikring av bygninger.

trekonstruksjoner

Brannsikring av trekonstruksjoner

I tilbudet vårt kan dere også finne brannsikring av trekonstruksjoner.

Vi har stor kjennskap til dette området. Vi isolerer konstruksjonselementer utført i tre i den høyeste europeiske brannklassen "B" og NRO.

Til dette arbeidet bruker vi både brannhemmende lakk som Uniepal-Drew Special FR, Uniepal-Drew Aqua Kolor 1 K, FireSmart, FireBlock EU FireBlock 2010 og saltbaserte midler som Burnblock eller Fobos M4.

Også for disse arbeidene har vi de nødvendige og gyldige sertifikater utstedt av malingsprodusenter. Vi utarbeider de nødvendige rapporter som er anerkjent av Brannvesenet. Vi gir flerårige garantier på våre tjenester.

Brannsikring av offentlige bygninger

Offentlige bygninger

Vi tilbyr også utføring av brannhemmende impregnering gjennom å sprøyte brennbare overflater (tekstiler, tepper, forheng, gardiner, teppegulv, trevirke, papir, papp) med de mest moderne impregneringsmidler og brannhemmende lakk som: Burnblock, Uniepal-Drew Special FR, Uniepal-Drew Aqua Kolor 1-K, Fire Smart og Expander.

Brannhemmende impregnering utføres på alle brennbare konstruksjonsdeler i bygningen som mangler sertifikater for ildfasthet.
 
Vi retter tilbudet vårt hovedsakelig til prosjekter der de gjeldende forskrifter stiller krav til bruk av brannsikringstiltak samtidig som det skal brukes harmløse og ugiftige midler til brannsikring.
Impregneringen utføres ved hjelp av profesjonelle hydrauliske høyttrykkssprøyter. Denne metoden muliggjør en 4 ganger fortere dekking av overflaten med lavt forbruk av impregneringsmiddelet. 
Gjennom bruk av høyttrykkssprøytere utføres brannhemmende impregnering og maling fort, enkelt og nøyaktig.

Vi utfører brannsikring (brannhemmende impregnering av brennbare materialer) i slike bygninger som:

 • Barnehager
 • Skoler
 • Kontorbygg
 • Teatre
 • Hoteller
 • Kjøpesentre
 • Konferansesentre
 • Offentlige kontorer

Etter utført brannhemmende impregnering utarbeider vi en rapport som inneholder bl.a. følgende opplysninger:

 • stedet hvor det ble utført brannhemmende impregnering,
 • type og antall impregnerte materialer (oppgi i m² eller m³),
 • navnet på produsenten av impregneringsmiddelet,
 • relevant markedsføringstillatelse for middelet,
 • dato for impregnering og garantiperioden.
tekniske gjennomføringer

Brannsikring av tekniske gjennomføringer

Vi har nylig blitt spesialister på brannsikring av tekniske gjennomføringer. Vi isolerer gjennomføringer av rør, elektriske kabler og andre i brannhemmende klasse EI 240 (brennbare rør).

Til dette arbeidet bruker vi de følgende materialer:

 • brannhemmende bånd og mansjetter
 • brannhemmende kasser
 • brannhemmende fugemasser
 • mineralull
 • brannhemmende plater
 • kabelrenner

Også her bruker vi materialer av den høyeste kvalitet fra produsenter som Promat, Alfaseal og Essve.

 

Lakkering

Lakkering

Tilbudet vårt omfatter også lakkering av ulike elementer utført i tre.

Vi lakkerer:

 • gulv,
 • paneler,
 • trapper,
 • himlinger,
 • rekkverk,
 • dører,
 • vinduer,
 • osv.

Før lakkering forbehandler vi overflaten gjennom mattering eller fjerning av gammel lakk.

Vi lakkerer manuelt og ved hjelp av hydrauliske høyttrykkssprøytere.

Korrosjonsbeskyttende maling

Korrosjonsbeskyttende maling av stål

Korrosjonsbeskyttende maling er en av våre hovedtjenester. Vi vet hvordan å behandle underlaget (sandblåsing, slyngrensning, sliping, avfetting) for at det kan oppfylle kravene I de Europeiske Normene (ISO 8501-1; ISO 8501-2; ISO 8501-3;ISO 8501-4:ISO 8502-3; ISO 19840 og mange andre).

Vi bruker både en- og to-komponent maling. Vi samarbeider med de mest kjente malinsleverandører.

Korrosjonsbeskyttende maling utføres i slike konstruksjoner som:

 • haller
 • broer
 • skorsteiner
 • siloer
 • planfrie kryss
 • rørledninger
 • stålkonstruksjoner
 • og mange andre.  
Arbeid i høyden

Arbeid i høyden

Utvikling innenfor tungindustrien, byggebransjen, oljemarkedet, samt stadig mer utbredt bruk av vindturbiner har ført til økt forespørsel etter arbeid i høyden med bruk av tau.

Forespørselen for slike arbeider fortsetter å øke, og nettopp derfor har vi også erfarne arbeidere med sertifikater for arbeid i høyden i teamet vårt.

Hver arbeider som utfører arbeid i høyden har gyldige legeerklæringer for arbeid i høyden, gjennomgått HMS-kurs, kurs i livreddende første hjelp (BLS) og nødvendige kvalifikasjoner godkjent av opplæringsinstitusjonene OTDL eller IRATA.

Tilbudet vårt omfatter:

Maling av:

 • stålkonstruksjoner
 • betongkonstruksjoner
 • vegger, fasader
 • skorsteiner, tanker
 • antenner
 • osv.

Vask og rengjøring av:

 • vinduer
 • industrihaller
 • vegger, fasader
 • tak
 • renner

Montering og demontering av:

 • stålkonstruksjoner
 • murte skorsteiner
 • evakueringsstiger
 • nedløpsrør
 • belysning
 • broer
 • haller
 • osv.


Hjertelig velkommen til samarbeid!

Sandblåsing av stål

Sandblåsing av stål

Trykkblåsing er blant de mest effektive måter å fjerne rust, skitt og gammel maling på. Vi sandblåser både metallunderlag og betongflater. Etter behov setter vi opp telt for å beskytte området rundt arbeidsstedet mot sprut og for å begrense støv.

Vi tilbyr sandblåsing av:

 • siloer
 • tanker
 • cisterner
 • stålkonstruksjoner
 • tilhengere
 • understell
 • trevirke
 • betong
 • stein
 • osv.

 

Inspeksjon og Dokumentasjon

Inspeksjon og Dokumentasjon

Blant det store utvalget vårt av ulike tjenester tilbyr vi også tekniske konsulenttjenester innen:

 • riktig forbehandling av overflaten før påføring av maling (sandblåsing, rengjøring, saltfjerning o.l.)
 • valg av de riktige malingssystemer
 • påføring av maling
 • løpende kontroll av filmtykkelse (WFT og DFT)
 • endelig vurdering av påførte belegg og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon

Kontroll av forbehandling av overflater før maling, kvaliteten på malingsbelegget og filmtykkelsen utføres i samsvar med de nyeste gjeldende normer.

                Nedenfor følger en oversikt over normer som vi bruker mest ved gjennomføring av inspeksjoner:

 • ISO 8501-1 for forbehandling av overflater før maling gjennom å sørge for en riktig renhetsgrad (Sa 2, Sa 2 ½; Sa 3 og St2, St 3)
 • ISO 8501-2 for forbehandling av overflater før maling i tilfelle tidligere belagte overflater
 • ISO 8503 – vurdering av ruhetsprofilen hos ståloverflater
 • ISO 8502-2:3 – vurdering av saltinnholdet på overflaten
 • ISO 8502-6 – Bresle-metoden – vurdering av saltinnholdet på overflaten
 • ISO 2409 og ISO 4624 – gittersnittprøving og prøving av vedheftingsevne ved avtrekk til bedømmelse av vedheft/adhesjon av malingen til underlaget
 • ISO 2808 og ISO 19840 – vurdering av filmtykkelsene (WFT og DFT)
 • ASTM D562 – brukes til å oppdage skader/mangler i malingsbelegget

og mange andre normer og standarder som benyttes avhengig av behovene til prosjektet.

 

Hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Vi vil svare på alle dine spørsmål.