Vårt utstyr

Arbeidene vil hovedsakelig utføres i tre faser:

  1. Forbehandling av underlaget
  2. Maling
  3. Kontroll av de påførte malingslag

1. Forbehandling av underlaget

En riktig forbehandling av underlaget er en grunnleggende forutsetning for at et brannbeskyttende belegg kan være effektivt.
Derfor er det meget viktig å fjerne ulike slags forurensninger som:

  • fett,
  • gamle malingslag,
  • rust

og sinksalt på galvaniserte flater.

Vi er klare over at en effektiv brannbeskyttelse er direkte avhengig av en riktig og nøyaktig forbehandling av oveflatene før påføring av brannhemmende midler.

Grunnleggende prosesser anvendt ved rengjøring av stål er:

  • avfetting
  • manuell rengjøring gjennom sliping ved hjelp av håndverktøy (sandpapir, børster, hammer osv.) eller mekaniske verktøy (slipemaskiner, mekaniske børster)
  • våtsandblåsing (sandkuleblåsing maskiner).

Avfetting
Fette overflater blir avfettet ved hjelp av egnede løsningsmidler og alkoholer som fjerner og tørker fett og smuss fra den forurensende overflaten. Til avfetting bruker vi som oftest løsningsmidler basert på xylen, aceton, polypropylen og polyvinyl.

Rengjøriong ved hjelp av håndverktøy
Vi fjerner rust og gammel maling ved hjelp av sandpapir, børster, skrapere og hamre.

Mekanisk rengjøring
Vi bruker ulike slags maskiner som fjerner gamle lag til en bestemt grad (f.eks. St 3 B, C, D i standarden ISO 8501-1:1988) Metodene for rengjøring ved hjelp av mekaniserte håndverktøy er beskrevet i standardene SSPC-SP3 og SSPC-SP11.

På lageret vårt finnes det også ulike typer slipemaskiner, vinkelslipere, roterende stålbørster, bormaskiner av det kjente merket Makita.

 

Våtsandblåsing
Det hvordan overflaten skal rengjøres med hensyn til det ønskede beskyttelsessystemet er avhengig av flere ulike faktorer. Den viktigste faktoren er lagtypen.
I de tekniske databladene i denne veiledningen er det snakk om grad av forbehandling av overflaten som refererer til standarden ISO 8501-1:1988(E). Denne standarden ble utarbeidet på grunnlag av den utvidete svenske standarden SIS 05 59 00 (1967) utarbeidet av Swedish Corrosion Institute, i samarbeid med American Society for Testing & Materials (ASTM) og Steel Structures Painting Council (SSPC), USA;standarden er mye brukt rundt om i hele verden.
Vi later ikke som om vi er eksperter på denne metoden.

Vi kan ærlig si at til denne jobben benytter vi oss av tjenester utført av andre selskaper som har mye mer erfaring på dette området og profesjonelt utstyr.

2. Maling

Til påføring av maling og brannhemmende lakk bruker vi utstyr av den høyeste kvalitet.
Vi har 2 hydrauliske høyttrykksspyllere "Graco MarkV" og 1 høyttrykksspyller "LP 400/PM21".

Agregaty 

Slike høyttrykksspyllere muliggjør en 4 ganger fortere dekking av overflaten; effektiviteten på én slik høyttrykksspyller er på opptil 1200 m2 per dag!

3. Kontroll av de påførte malingslag

Kontroll av tykkelsen på de enkelte lagene er utvilsomt den viktigste handlingen som må utføres i løpet av hele malingsprosessen.
Tykkelsen på hvert malingslag (grunnmaling, ekspanderende maling og overflatemaling) må måles både under selve malingen (våtmåling) og etter at malingen har tørket (tørrmåling).

Til våtmåling bruker vi såkalte våtfilmmålere.
Vi bruker våtfilmmålere til firmaet Elektro-physik som er utført i rustfritt stål av den høyeste kvalitet.

Grzebień 

Til tørrmåling bruker vi elektroniske målere Elektro-physik Minitest 730.
Måleapparater til måling av malingstykkelse - MiniTest 730 er de mest moderne og meget innovative apparater som er basert på teknologien – SIDSP® (Sensor – Integrated Digital Signal Processing). En ubestridelig fordel ved disse apparatene er deres høy nøyaktighet og repeterbarhet.

SIDSP® sonder har en høy signalstabilitet og det er mulig å utføre et stort antall avlesninger på en kort tid (70 avlesninger i løpet av ett minutt). En annen fordel ved SIDSP® sonder er deres bestandighet mot temperaturendringer og mot påvirkning av eksterne magnetiske felt.

Sondy