Czy można zatrzymać proces korozji stalowych hal prefabrykowanych?

Stalowe hale prefabrykowane cieszą się stale wzrastającą popularnością wśród właścicieli przedsiębiorstw. Ogromną zaletą tego rodzaju realizacji jest stosunkowo krótki czas ich stawiania, a zarazem solidność inwestycji. Konstrukcje składają się z prefabrykowanych elementów tworzących powtarzalne moduły. W celu wzniesienia obiektu montuje się je na miejscu budowy. Dachy oraz ściany wykonywane są najczęściej z blachy trapezowej lub płyt warstwowych. Dzięki tej innowacyjnej i efektywnej metodzie powstają np. magazyny, hangary, warsztaty, garaże i biura. To ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych budynków murowanych, która jest szybka w montażu i zarazem trwała. W razie potrzeby prosta konstrukcja łatwo daje się przebudowywać, a także zdemontować.

Aby zapewnić stalowym halom prefabrykowanym maksymalną wytrzymałość, konieczne jest jednak właściwe zabezpieczenie antykorozyjne, a służące temu technologie powinny być uwzględnione już na etapie projektowania.
W niniejszym artykule przybliżymy, jak można zatrzymać proces korozji stalowych hal prefabrykowanych.

Jak zachodzi proces korodowania metali?

korozja metaliKorozja jest procesem stopniowej degradacji materiałów, spowodowanym oddziaływaniem na nie otaczającego je środowiska. Typową formą korozji na metalach jest rdza. Szybkość niszczenia wieloelementowych konstrukcji stalowych uzależniona jest m.in. od rodzaju zastosowanych materiałów oraz sposobu łączenia elementów konstrukcyjnych.
Zjawisko korozji musi zostać uwzględnione przy projektowaniu np. rurociągów, instalacji wodociągowych czy obiektów z żelbetu. Wybrane do nich zabezpieczenie antykorozyjne musi być zatem w pełni skuteczne, ponieważ będzie tworzyć jedną ze składowych odpowiadających za kondycję stali, z której jest zbudowana dana konstrukcja.

Procesy degradacji metali i ich stopów polegają m.in. na korozji chemicznej. Jest ona skutkiem oddziaływania na powierzchnię metalu gazów z otaczającego go środowiska, takich jak np. tlen, chlor, tlenek siarki, chlorowodór, siarkowodór.
Destrukcyjne reakcje daje się jednak zminimalizować. Jednym ze sposobów jest ograniczenie narażenia metali na kontakt z deszczem czy wodą morską, a także kontrolowanie ilości ww. gazów w otoczeniu.
Do najskuteczniejszych metod zabezpieczenia antykorozyjnego należy malowanie antykorozyjne poszczególnych elementów konstrukcyjnych dedykowanymi do tego celu farbami o określonych właściwościach.

Na czym polega malowanie antykorozyjne stali?

Malowanie przeciwkorozyjne stali polega na nanoszeniu na nią ochronnych powłok przeciwkorozyjnych odpowiednio dobranych systemów malarskich. Celem tego procesu także w przypadku hal prefabrykowanych jest nie tylko zabezpieczenie konstrukcji przed rdzą, ale również nadawanie powierzchniom oczekiwanego koloru oraz faktury. Dobór farb ściśle związany jest z rodzajem środowiska, jakie będzie otaczać obiekt, stąd tak istotne jest precyzyjne planowanie ochrony korozyjnej, jak i kontrolowanie podczas nakładania powłoki parametrów na nią wpływających.

Kluczowe znaczenie dla trwałości malowania antykorozyjnego ma odpowiednie przygotowanie podłoża przed malowaniem, a następnie technika nakładania farby. 

Sposoby produkowania stali i żelaza są przyczyną występowania na ich powierzchni zgorzeliny, czego efektem jest ciemny kolor. Taka kondycja podłoża uniemożliwia bezpośrednią aplikację materiałów malarskich. Powierzchnie wymagają w pierwszej kolejności czyszczenia za pomocą specjalistycznych metod, wśród których wymienić można piaskowanie, śrutowanie, szlifowanie czy odtłuszczanie.

Istnieją standardowe założenia co do grubości powłoki ochronnej, jednak ostatecznie zastosowane rozwiązanie powinno wynikać ze specyfiki danej konstrukcji.

Kiedy wskazane jest zastosowanie systemów malarskich jako sposobu przeciwdziałania korozji?

Choć zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją polega w większości na pokryciu ich powłoką ochronną, do celów tego rodzaju prewencji wykorzystuje się rozmaite techniki. Kiedy zatem wskazane jest zastosowanie systemów malarskich jako sposobu przeciwdziałania korozji?

Malowanie przeciwkorozyjne stali doskonale sprawdza się w wielu okolicznościach, wynikających z czynników środowiska, w jakim obiekt będzie eksploatowany. Metoda preferowana jest m.in. w przypadku, gdy konstrukcja będzie obciążona kontaktem ze środowiskiem kwaśnym lub alkalicznym, czemu przeciwdziała się za pomocą farb odpornych na kwasy albo zasady.
Niewątpliwą zaletą tej techniki jest możliwość dokonywania napraw na miejscu. Warto zaznaczyć, że bogata oferta specjalistycznych farb oraz różnorodność metod aplikacji przyczyniają się do tego, że w zasadzie pomalowana może zostać konstrukcja o dowolnym kształcie czy rozmiarze, całemu zaś obiektowi nadaje się pożądaną kolorystykę.