Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych na konstrukcjach stalowych

Stal zalicza się do materiałów powszechnie wykorzystywanych w budownictwie. Jej wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe oraz zdolność do przenoszenia naprężeń powodują, że znajduje ona zastosowanie w przeróżnych sektorach. Możliwość uzyskania pożądanych cech za pomocą odpowiednich technologii obróbki stali przynosi wiele korzyści w obszarze konstrukcji, użytkowania, a także osiągania efektów estetycznych. Warto podkreślić, że jest to surowiec niemal w 100% odnawialny.

Do niepożądanych zjawisk wynikających ze stosowania stali, należy jej korodowanie oraz znaczące obniżenie zdolności do przenoszenia naprężeń, jakie następuje pod wpływem wysokich temperatur.
Aby w przypadku pożaru zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i przedłużyć czas umożliwiający im wydostanie się z budynku, niezbędne jest zatem zapewnienie elementom konstrukcji jak najwyższej odporności ogniowej. Jak osiągnąć takie efekty? W niniejszym artykule przedstawimy rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych.

Reakcja konstrukcji stalowych na działanie wysokich temperatur w przypadku wystąpienia pożaru

konstrukcje staloweWprawdzie stal jest sklasyfikowana jako materiał niepalny, ale utrata przez nią niektórych istotnych właściwości w czasie pożaru grozi poważnym naruszeniem konstrukcji stalowej i zawaleniem się całego budynku. Po obniżeniu plastyczności stali w efekcie poddania jej działaniu wysokich temperatur, materiał ten zwiększa więc niebezpieczeństwo człowieka w kryzysowej sytuacji. Ochrona konstrukcji wykonanej z tego surowca sprowadza się zatem m.in. do wydłużenia czasu zachowania temperatury poniżej poziomu skutkującego utratą zdolności stali do przenoszenia obciążeń, wydłużenia oraz deformacji.
Zasadnicze wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego określa projektant zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W jaki sposób można zabezpieczyć konstrukcje stalowe na wypadek pożaru?

Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia na wypadek pożaru w budynkach, których szkielet stanowi konstrukcja stalowa, zaowocowało opracowaniem szeroko stosowanych systemów przeciwogniowych.
Trzy aktualnie wiodące technologie biernej ochrony przeciwpożarowej to natryski ogniochronne, farby pęczniejące i zabudowy z płyt. Do rzadziej stosowanych sposobów należą okładziny z arkuszy ogniochronnych, wypełnianie kolumn cegłami ze spienionego betonu, zalewanie kolumn stalowych w betonie, częściowe zalewanie betonem czy zalewanie belek do połowy betonem w konstrukcji stropu.

Natryski ogniochronne - efektywne zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed ogniem

Sprawdzoną techniką zabezpieczania stalowych elementów konstrukcyjnych na wypadek niebezpieczeństwa pożaru są natryski ogniochronne. Metoda ta swoją popularność zawdzięcza praktycznym cechom, dzięki którym konstrukcja zyskuje ochronę zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Technologia opiera się na łatwej i zarazem szybkiej aplikacji specjalnych produktów za pomocą pomp natryskowych. Uzyskiwana zostaje maksymalna szczelność, stabilność w wysokiej temperaturze, a nawet dodatkowa izolacja akustyczna. Ogniochronne natryski są bezinwazyjne, nie obciążają konstrukcji nośnej, a powłoka może być malowana farbami.

Zabudowy z płyt ogniochronnych - prosta metoda przeciwpożarowa

Płyty ogniochronne służą odizolowania i osłaniania obiektów przed działaniem ognia. Wykonuje się je z takich komponentów jak silikat, cement, gips, magnez. Rdzeń z mieszanki wzmacniany jest siatką z włókna szklanego oraz warstwą celulozy, w celu uzyskania jak najlepszej wytrzymałości mechanicznej.
Płyty ogniochronne montowane są tam, gdzie wymagana jest wysoka klasa odporności konstrukcji, w efekcie czego stanowią doskonałą alternatywę dla płyt OSB i szkieletów drewnianych. Na powierzchnię płyt można naklejać płytki ozdobne, malować je farbami dyspersyjnymi oraz lakierami na bazie żywic.

Farby pęczniejące - skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe o niewielkiej grubości

Farby pęczniejące - wśród których szczególnie popularne są farby cienkowarstwowe - umożliwiają wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego za pomocą powłoki o niewielkiej grubości. Ich stosowanie jest przyjazne dla środowiska, ponieważ są najczęściej produktami wodorozcieńczalnymi.
Zasada ich działania ogniochronnego polega na tym, iż już w temperaturze 100 st. C dochodzi do procesów chemicznych, prowadzących do wyraźnego pęcznienia farby. Na skutek tego w wypadku wybuchu pożaru na elemencie stalowym utworzy się nawet 5-centymetrowa izolacja ogniowa.